Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Reseförsäkringar

 

Reseförsäkringen får t.ex. omfatta ansvarsskada, dödsfallsersättning, hemresekostnad, invaliditetsersättning, kostnader vid sjukdom och olycksfall, rättsskydd, skador på resgods och överfallsskydd, resekostnader. När den anställde råkar ut för en skada under tjänsteresan får han/hon ersättning från försäkringsbolaget minus självrisken.

Företagets övriga försäkringar för anställda bokförs på separata konton för respektive försäkringstyp, t.ex. AMF-försäkringar, grupplivförsäkringar, gruppsjukförsäkringar och pensionsförsäkring.

Löpande bokföring

Erlagda utgifter för reseförsäkringar i samband med tjänsteresor debiteras lämpligen konto 5800 Resekostnader, alternativt konto 5890 Övriga resekostnader (BAS 2020).

Bokslut

Utgifterna för reseförsäkringar brukar normalt inte periodiseras i bokslutet då de uppgår till mindre belopp.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%