Innehåll

Med restaurangverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser restaurang, pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök.

Den som bedriver restaurangverksamhet är enligt 39 kap. 11 § SFL skyldig att föra en personalliggare.