Innehåll

Löpande bokföring

Rest- och förseningsavgifter debiteras normalt konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla (BAS 2023).

Bokslut

Rest- och förseningsavgifter behöver normalt inte periodiseras i bokslutet även om de avser perioden före balansdagen utan bokförs i samband med den betalningspåminnelsen myndigheten skickar ut angående avgiften.

K1-regler

Enligt K1 förenskilda näringsidkare ska icke avdragsgilla kostnader inte tas upp i blanketten för det förenklade årsbokslutet (förenklat årsbokslut). Om redovisning av dessa kostnader gjorts måste dessa därför återföras i deklarationen.