Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Resultaträkning, allmänna regler

Resultaträkningen ska enligt 3 kap. 2 § ÅRL i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Inte i någon av resultaträkningarna enligt K1-K4 är det tillåtet att redovisa extraordinära intäkter och kostnader.