Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Säkringsförhållandets effektivitet

Säkringsförhållandets effektivitet visar enligt K3 punkt 12.49 i vilken utsträckning förändringar i en säkrad posts värde eller förändringar i kassaflöden, som är hänförliga till en säkrad risk, uppvägs av förändringar i säkringsinstrumentets värde eller kassaflöden.