Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Samlingsfaktura

I en gemensam verifikation för affärshändelser som sammanförs i en samlingsfaktura får enligt BFNAR 2013:2 punkt 6.2 uppgifterna om när de enskilda affärshändelserna inträffat och vad de avser enligt 5 kap. 7 § första stycket BFL ersättas med uppgift om

  1. vilken period samlingsfakturan avser, och

  2. den kvantitet av varje vara eller omfattning av varje tjänst som totalt levererats respektive utförts under perioden.

Om inte all information om vad som levererats återfinns på samlingsfakturan är även följesedlarna verifikation.

Vanliga exempel på samlingsfakturor är löpande uttag av byggmaterial från en byggfackhandel som faktureras exempelvis veckovis. Även uttag av frukostbullar från ett konditori sammanfattas ofta i en samlingsfaktura per vecka eller månad.

Se även uppslagsordet Samlingsfaktura i Rätt Moms.