Innehåll

Löpande bokföring

Anordnande och utgifter för seminarier, informationsträffar, paneldebatter, presskonferenser och liknande bokförs normalt som reklam. Detta gäller även ersättningar till berörd, men ej anställd personal. Ersättning för medverkan och arbete utförd av egen personal redovisas däremot som löner och ersättningar.

Närvaro vid seminarier, informationsträffar, paneldebatter, presskonferenser och liknande, där företaget inte själv är aktivt medverkande, men som för företaget innebär ökad kompetens och kunskap, kan redovisas som en utbildningskostnad, kurser/kurslitteratur.