Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Snöröjning/snöskottning

Löpande bokföring

Företagets utgifter avseende snöröjning klassificeras beroende på om snöröjningen görs utanför företagets hyrda lokaler (kontogrupp 50) eller utanför företagets egen fastighet (kontogrupp 51). Ersättning för snöröjning utförd av anställd personal redovisas som löner i kontogrupperna 70-72 eller ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad.