Löpande bokföring

Företagets utgifter för sotning och rengöring av skorsten och imkanaler avseende företagets lokaler kan redovisas i kontoklass 4 om sotning utgör direkta kostnader eller i kontogrupp 50 (hyrda lokaler) eller 51 (egen fastighet).