Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Sponsring

Löpande bokföring

Avdragsgilla utgifter för sponsring kan t.ex. bokföras som reklam, representation, lokalkostnader, personalkostnader eller som forsknings- och utvecklingskostnader beroende på vad det gäller. Ej avdragsgill sponsring bokförs exempelvis konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Se uppslagsordet Sponsring i Rätt Skatt och Rätt Moms.