Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Språk i bokföringen

 

All räkenskapsinformation (enligt definitionen i BFL) som företaget upprättar självt ska avfattas på svenska, danska, norska eller engelska, se 1 kap. 4 § BFL. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket tillåta (Finansinspektionen när det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn) att företag upprättar räkenskapsinformation på annat språk. Ett företag som fått ett sådant tillstånd ska dock, om en myndighet begär det, på egen bekostnad översätta räkenskapsinformation till svenska, danska, norska eller engelska.

I en kommentar till lagbestämmelsen i BFNAR 2013:2 förtydligar BFN att det inte finns några särskilda språkkrav på externt erhållen räkenskapsinformation såsom inköpsfakturor. Dessa får hos mottagaren alltid vara på det språk som avsändaren har valt att upprätta dem på.

Enligt 2 kap. 5 § ÅRL ska en årsredovisning alltid avfattas på svenska. Detsamma gäller enligt 7 kap. 7 § ÅRL för en koncernredovisning och enligt 9 kap. 1 § ÅRL för en delårsrapport.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%