Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Stimavgifter

En person som har komponerat musik har enligt lag upphovsrätt till sitt verk och har dessutom rätt till ersättning när musiken spelas exempelvis på en radiostation om personen har ett avtal med Stim. Radiostationen rapporterar till Stim vad som har spelats, vilken tid låtarna spelades och vem som har spelat dem. På samma sätt rappor-terar band, artister och orkestrar som framför livemusik sin musikanvändning. Den som vill spela musik offentligt i sin verksamhet skriver ett avtal genom Stim för att musikskaparna och musikförlagen ska få ersättning när deras verk spelas.

Stim, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se), är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag. Stim förvaltar och upplåter rättigheter till musik och text för de rättighetshavare som har anslutit sig till Stim.

Se samiavgifter för motsvarande organisation avseende artisters, musikers och producenters rättigheter (www.sami.se).

Löpande bokföring

Erlagd ersättning till Stim debiteras kontoklass 4 om det är en direkt kostnad eller konto 6990 Övriga externa kostnader (BAS 2022). En musikskapare eller ett musikförlag intäktsredovisar dessa avgifter normalt kontoklass 3.

Bokslut

En musikanvändare redovisar kostnaden antingen i som en direkt kostnad i kontoklass 4 eller i posten Övriga externa kostnader. Om avgiften är en intäkt ingår den normalt i posten Nettoomsättning.

Se även

Samiavgifter