Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Swish

 

Swish är en mobiltjänst för överföring mellan bankkonton både för privatpersoner och företag. Tjänsten har sedan lanseringen 2012 vuxit lavinartat. Det är enkelt och går snabbt, men tjänsten ställer också krav på att de företag som tar emot betalningar via Swish redovisar transaktionerna på rätt sätt.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.9 omfattar kontanta in- och utbetalningar betalningar med sedlar och mynt samt postväxlar, mottagna checkar och andra betalningsanvisningar som omedelbart kan omsättas i pengar. Enligt kommentaren utgör inte betalningar över bank- och plusgiro, med kontokort eller checkar utställda av företaget kontanta in- och utbetalningar eftersom det går att i efterhand kontrollera och följa upp betalningar. En Swish-betalning inbetalas direkt på det bankkonto som kopplats till Swish. Därmed utgör inte en Swish-betalning en kontant inbetalning enligt BFL och behöver därmed inte bokföras den påföljande arbetsdagen utan bokföring ska se ”så snart det kan ske” inom ramen för de tidsregler som anges i BFNAR 2013:2. Inbetalningen bokförs normalt på konto 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto.

Enligt kontrollagstiftningen om kassaregister i skatteförfarandelagen ska all försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort registreras i ett certifierat kassaregister. Kontrollagstiftningen har således en vidare definition av kontanta inbetalningar än vad BFL har.

Eftersom Swish som betalmedel går att likställa med kontokortsbetalningar innebär detta att denna kontrollagstiftning även gäller swish-betalningar. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger fyra prisbasbelopp måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister.

Om företaget inte registrerar betalningen via Swish i ett certifierat kassaregister måste säljaren upprätta en kontantfaktura eller motsvarande verifikation med all nödvändig information (affärshändelsen försäljning). Det räcker därmed inte med en bekräftelse via mobiltjänsten på att betalningen gått igenom och nått mottagaren - det verifierar endast att pengarna har förts över (affärshändelsen inbetalning).

För att underlätta spårbarheten kan med fördel fakturanumret anges i kommentarsfältet i Swish-betalningen. Fakturanumret används lämpligen även som hänvisning i bokföringen. Observera dock att det inte är nödvändigt med en kassabok här eftersom transaktionen är ”icke-kontant” och bokförs därmed lämpligen direkt i huvudboken.

Om företaget registrerar försäljningen i ett kassaregister ska kassaregistret programmeras med betalningsmedlet Swish så att det på kvittot tydlig framgår att betalning har gjorts med Swish. Det framgår av 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9 att ett kvitto ska innehålla bland annat uppgift om det betalningsmedel som kunden har använt. Detta uppfylls enklast med en knapp för Swish-betalningar i kassaregistret. Om en sådan inte finns programmerad måste företaget göra det så fort som företaget börjar ta emot betalningar med Swish. Ur ett kontrollperspektiv bekräftar en registrering med en Swish-knapp dels att kassakvittot är korrekt, dels att det inte ska finnas bevis på betalning i form av kontanter eller kontokortsslip i kassalådan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%