Innehåll

Terminalglasögon är en benämning för speciella glasögon för att kunna arbeta framför dataterminal/bildskärm. Om arbetsgivaren bekostar den anställdes terminalglasögon kan detta utgöra en skattefri förmån under förutsättning att den anställde behöver sådana för sitt arbete, arbetsredskap. Arbetsgivarens utgifter kan dock bokföras som skyddsmaterial i debet på konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial (BAS 2023), arbetskläder.

Se exempelvis uppslagsordet Arbetskläder i Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt.