Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Tilldelningstidpunkt

Tilldelningstidpunkt är enligt K3 punkt 26.10 den tidpunkt då ett företag ingår ett avtal om aktierelaterade ersättningar.