Innehåll

Arbetsgivaren kan teckna gruppliv-/tjänstegrupplivförsäkringar för sina anställda, såväl arbetare som tjänstemän. Ofta erläggs premierna för TGL i samband med avgifter till AMF (FORA) eller Alecta. Även Förenade Liv administrerar och debiterar tjänstegrupplivförsäkringar.