Innehåll

Löpande bokföring

Företagets utgifter för inköp av lastpallar, pallkragar, spolar, lådor, oljefat etc. för transport av sålda varor utgör transportinventarier. Sådana kan klassificeras som anläggningstillgångar om de ska användas längre än 12 månader (eller en verksamhetscykel enligt K3). Transportinventarier av förbrukningskaraktär kostnadsförs omedelbart.