Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Tunnelavgifter

Löpande bokföring

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader eller ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda underkonton avseende tunnelavgifter för personbilar respektive lastbilar. Angående trängselskatt och infrastrukturavgift, trängselskatt.

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.