Innehåll

En skuld som är tvistig ska enligt K2 punkt 17.3 redovisas som skuld om tvisten rör skuldens existens, belopp, kvaliteten på det levererade eller liknande. Uppenbart grundlösa krav som riktas mot företaget ska däremot inte redovisas (eftersom det inte är en affärshändelse). Bestämmelsen är kopplad till BFL och gäller därför alla som omfattas av BFL.