Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Uthyrning av personal, bilar m.m.

Löpande bokföring

Uthyrning kan antingen utgöra en huvudinkomst (i kontogrupp 30) i företaget eller en sidoinkomst (i kontogrupp 36 eller 39). Hyresintäkter i ett fastighetsförvaltande företag utgör t.ex. företagets huvudsakliga verksamhet och krediteras därför i kontoklass 3, hyresintäkter. Företag som däremot hyr ut kontors-, butiks-, lagerlokaler eller garage/parkeringsplats i egen fastighet redovisar normalt dessa hyresintäkter som sidointäkter. Samma indelningsgrund gäller vid uthyrning/leasing av t.ex. maskiner, inventarier, bilar, konst, akvarier och växter, leasingintäkter.

Tillfällig uthyrning av arbetskraft eller transportmedel (bilar, truckar etc.) redovisas som sidointäkter om inte uthyrningen ingår som led i företagets normala verksamhet.

Exempel på konton som krediteras vid tillfällig uthyrning:

3620 Tillfällig uthyrning av personal

3630 Tillfällig uthyrning av transportmedel

Angående omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet.