Innehåll

Företagets utgifter för köpta utredningar av olika slag kan bokföras som konsultarvoden eller köpta tjänster. Avser utredningen en marknadsundersökning bokförs utgifterna vanligen som reklamkostnader, reklam. Utredningar av mer teknisk natur eller som avser forskning bokförs som forsknings- och utvecklingskostnader eller organisationskostnader. Även om en utredning inte leder fram till en kommersiellt säljbar produkt eller tjänst får de utgifter som lagts ned kostnadsföras samma år. För aktivering av de nedlagda utgifterna krävs dock att utredningsarbetet leder fram till ett annat säljbart alternativ, balanserade utgifter.