Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Vägda genomsnittspriser

Att värdera till vägda genomsnittspriser innebär enligt 4 kap. 11 § ÅRL att företaget fastställer ett genomsnittligt anskaffningsvärde för den period som företaget anser vara lämpligt och värderar samtliga produkter som finns i lager till detta värde.