Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Varor i lager

Löpande bokföring

Varor i lager redovisas i kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.

K3-regler

Varor i lager är enligt punkt 13.2 Omsättningstillgångar som är

  • avsedda att säljas i den löpande verksamheten,

  • under tillverkning för att säljas, eller

  • i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K2-regler

Varulager definieras i punkt 12.2 som omsättningstillgångar som

  1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor)

  2. under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

  3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

K-årsbokslut

Varulager definieras i punkt 11.2 som omsättningstillgångar som

  1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor)

  2. under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

  3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...