Innehåll

Resultat nr 6 2021

Högre skatt väntar svenska pensionärer utomlands

Pensionärer som bor i Portugal eller Grekland ska från årsskiftet betala svensk skatt på sin privata tjänstepension. Sverige har sagt upp skatteavtalet med de båda länderna.

1 januari 2022 upphör Sveriges skatteavtal med Portugal och Grekland. Orsaken är att riksdagen tidigare beslutat att säga upp avtalet eftersom privata tjänstepensioner från Sverige hittills varit obeskattade eller lågbeskattade i Portugal och Grekland.

Från och med årsskiftet kommer nu pensionärer som är bosatta i något av länderna att få ett skatteavdrag om 25 procent på pensionen. Den som tidigare haft ett beslut om särskild inkomstskatt som innebär att ingen skatt skulle dras kommer automatiskt att få det rättat. På sin webb meddelar Skatteverket att myndigheten i sådana fall fattar ett nytt beslut med rätt nivå på skatten.

– Pensionärer som tidigare inte har haft beslut om särskild inkomstskatt behöver ansöka om det så snart som möjligt. Annars riskerar skatteavdraget att bli fel, säger Malin Barkestad, sektionschef på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Skatteverket upplyser också om att särskild inkomstskatt för utomlands boende är en definitiv skatt på 25 procent. Den som fått beslut om det behöver inte deklarera utan utbetalaren gör avdrag för skatten innan pensionen betalas ut. Ansökan om särskild inkomstskatt kan göras på skatteverket.se eller via pappersblankett.

Men det är inte bara pensionärer bosatta utomlands som påverkas. Personer boende i Sverige kan få högre beskattning på utdelning, ränta och royalty-inkomster från Grekland och Portugal. Detta gäller även företag med investeringar eller verksamhet i något av länderna.

Charlotta Marténg