Att ta sig runt en klätterbana är en idrottslig aktivitet. Därför ska skatten på entréavgifter reduceras. Det slår Skatterättsnämnden fast i ett förhandsbesked som går emot Skattemyndigheten.

Ett företag har en klätterbana där man mot en avgift kan ta sig runt flera meter över marken. Deltagarna sitter fast med rep och vajrar i broar och mellan träd. Längs banan finns hinder, bland annat tunnlar och klätterväggar. Deltagarna ska balansera på rep och stockar.

Innan man börjar klättra måste man genomgå en kort säkerhetsutbildning med instruktör. Det krävs både styrka och koordination för att ta sig runt banan, något som bidrar till välmående och god hälsa, enligt företaget.

Företaget anser att det handlar om idrottslig verksamhet. Därför bör momsen på entréavgiften bara vara sex procent, anser företaget. Men Skatteverket anser att det främst handlar om upplevelser och spänning. Aktiviteten kan betecknas som ren avkoppling även om den kan vara fysiskt ansträngande, enligt Skatteverket, som säger nej till reducerad skatt på entréavgiften.

Men Skatterättsnämnden håller med företaget: Det handlar om att ge besökarna möjlighet att utöva fysisk träning eller andra fysiska aktiviteter.

Därmed ska det vara reducerad skatt på entréavgiften, slår Skatterättsnämnden fast.

Björn Dickson