Innehåll

RIKSBANKENS REFERENSRÄNTA

Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2015 är 0,0 procent.