Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2015 är 0,0 procent.