Innehåll

Tillkännagivande (2016:4) av uppgift om Riksbankens referensränta

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2016 är 0,0 procent.