Innehåll

Förordning (2018:1635) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019

1 §Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2019.