1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2019:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 58 öre per styck,

  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 39 öre per styck,

  3. skatt på röktobak tas ut med 1.922 kronor per kilogram,

  4. skatt på snus tas ut med 451 kronor per kilogram,

  5. skatt på tuggtobak tas ut med 497 kronor per kilogram.