Innehåll

Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020

1 §Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2020.