Innehåll

Förordning (2020:945) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2021

1 §Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 555 kronor per ton avfall för kalenderåret 2021.