1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2021:

  1. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck.

  2. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.

  3. Skatt på röktobak tas ut med 1.971 kronor per kilogram.

  4. Skatt på snus tas ut med 462 kronor per kilogram.

  5. Skatt på tuggtobak tas ut med 510 kronor per kilogram.