1 §Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 17 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2022.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:1079

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.