2018-10-01

Välkommen till nya FAR Online

Nytt utseende, nya funktioner

Nu är äntligen nya FAR Online på plats. Alla dina anteckningar och bokmärken är överflyttade. Vi hoppas att ni kommer att gilla förändringarna. Klicka här för att läsa mer om några av de förändringar som vi gjort. 

 

Markera & Anteckna
Du kan smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig.  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång. Alla markeringar finns kvar där du placerat dem även om författningen du antecknat i uppdateras. Skapa egna anteckningar och spara. Markeringar och anteckningar kan du dela med dina kollegor.

Tydligare navigering
Det går nu att scrolla sig genom ett helt ämnesområde utan att lämna sidan du befinner dig på. Menyöverblicken följer med och visar kommande rubriker och avsnittstitlar.

Avskalat läsläge
Navigerings- och dokumentsidorna är både framhävda och mer tydligt åtskilda från den kringliggande informationen. Allt för att du lättare ska kunna fokusera på det du vill läsa in dig på.

Bättre mobilläge
Innehållet skalas upp på en större andel av skärmen jämfört med förut.