2019-12-05

Ny tolkning av det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Skatteverket har med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ändrat sin bedömning i fråga om vad som är en fastighet i momshänseende.

Målet i fråga handlade om huruvida s.k. modulbyggnader är att se som fast eller lös egendom. Domstolen konstaterade i det aktuella fallet att det var fråga om lös egendom.

Skatteverket anser nu att s.k. modulbyggnader som huvudregel ska ses som lös egendom, om de är konstruerade för att med enkelhet kunna monteras ned eller flyttas. I och med domen har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande om fastighetsbegreppet.

Läs Skatteverkets nya ställningstagande om det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet och Skatteverkets kommentar av domen.