2019-12-05

Revisor anmärkte inte på brister i löpande bokföring

FAR har kommit med sin första kommentar till de disciplinärenden som Revisorsinspektionen avgjorde i november.

I det aktuella fallet varnades en revisor för att denne varken anmärkt på brister i den löpande bokföringen i revisionsberättelsen eller hade anmält kunden för misstänkt bokföringsbrott. Den legala grunden för att så skulle ske finns i 9 kap. 33 § och 8 kap. 4 § ABL tillsammans med 9 kap. 42–44 §§ samma lag och 11 kap. 5 § brottsbalken.

FAR:s kommentar kretsar främst kring anmärkningens utformning då brott mot bokföringslagen inte nämns specifikt i reglerna om vilka lagbrott som det ska anmärkas på i revisionsberättelsen, utan det framgår indirekt av 9 kap. 33 § och 8 kap. 4 § ABL.

Publicerat: 2019-12-02

Utbildning

Revision

Vi har grundläggande och kvalificerade revisionskurser anpassat för olika branscher och behov.

Se FAR:s kurser inom revision