Särskild löneskatt avskaffad

Den särskilda löneskatten på 6,15 % är sedan den 1 juli avskaffad för personer som fyllt 65 år till följd av statsbudgeten för 2019.

Ändringen innebär att lönekostnaden för en person över 65 år sänks med närmare 2.000 kr/månad vid lönelägen runt 30.000 kr/månad.
Reglerna hittar du i lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och i Rättserien finns det mer information om särskild löneskatt.

Publicerat: 2019-08-09