2019-09-06

Uppdaterad Solvens II-förordning

Den 8 juli trädde ändringar i Solvens II-förordningen i kraft. Ändringarna syftar bland annat till att främja investeringar i finansiering till små och medelstora företag i form av obligationer, lån eller riskkapital och andra långfristiga investeringar i aktier.

Därtill infördes förenklingar för försäkringsbolagens beräkning av kapitalkrav samt anpassningar mellan reglerna för bank- och försäkringssektorn. Detta i avsikt att minska den rättsliga bördan för försäkringsgivare utan att äventyra sektorns säkerhet. 

Solvens II-förordningen har även ändrats vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för värdepapperiseringar och STS-värdepapperiseringar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag.

Solvens II-förordningen

Publicerat: 2019-08-09