2019-09-06

Ändringar i RevU 17 Gemensam revision

FARs policygrupp för revision har beslutat om ändringar i RevU 17 Gemensam revision.

I inledningen har ett stycke om minoritetsrevisorer tillkommit. Därutöver har ändringar gjorts i kapitel 1 som handlar om gemensam revision utförd av kvalificerade revisorer. Ändringarna har gjorts för att tydliggöra vilket ansvar som respektive revisor har vid en sådan revision. Exemplen på revisionsberättelser i RevU 17 är oförändrade.

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare, men tidigare tillämpning är tillåten och uppmuntras.
 

RevU 17 Gemensam revision

Publicerat: 2019-09-02