2019-09-06

Nya FI-föreskrifter om produktingripande i fråga om CFD-kontrakt

Med anledning av att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) inte förlängde beslutet om begränsningar vid marknadsföring, distribution och försäljning av CFD:er till icke-professionella kunder, har Finansinspektionen kommit ut med nya föreskrifter för företag som tillhandahåller investeringstjänster till icke-professionella kunder.

Det innebär att den som vill sälja CFD:er till icke-professionella kunder måste uppfylla kraven i FFFS 2019:7 Produktingripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 augusti 2019.

FFFS 2019:7 

Publicerat: 2019-09-02