2019-09-25

Bristande tullkompetens i svenska företag – en affärsmöjlighet

Enligt Tullverket har svenska företag för svag egenkontroll och bristande kunskaper om tullregelverket. I en debattartikel i tidningen Balans belyser Ulrika Badenfelt, fil.dr. och tullspecialist vid PwC, problemet.

Hon betonar vikten av att öka tullkompetensen hos företagen för att kunna leva upp till de ökade kraven i den nya tullkodex som gäller inom EU från den 1 maj 2016 och som kommer att vara fullt utbyggd i slutet av 2025. Enligt artikelförfattaren är ett sätt för företag att påvisa en stark egenkontroll att inneha en s.k. AEO-status (”Authorised Economic Operator”), ett EU-gemensamt tillstånd giltigt i alla medlemsstater och som också ger fördelar vid export till länder som USA, Brasilien och Kina som godkänt statusen som likvärdig deras motsvarigheter.

Artikelförfattaren menar att branschen genom att upplysa företagen om regler och rättigheter har stora möjligheter att göra skillnad.

Debattartikel: Kan svenska företag tull?

Publicerat: 2019-09-16