2019-10-07

Budgetproppen för 2020 är här

2020 års budgetproposition som offentliggjordes den 12 september innehåller ett antal förslag till lagändringar på skatteområdet.

Bland förslagen kan nämnas:

 • Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar
  Det tillfälligt slopade taket löper ut, och regeringen föreslår att taket sätts till 3 miljoner kr permanent.
 • Skatt på plastbärkassar
  Skatt på plastbärkassar i syfte att minska förbrukningen av dessa enligt ett EU-mål om max 40 plastbärkassar per person och år.
 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling
  Ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för de personer som arbetar med forskning och utveckling i företag.
 • Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt
  Värnskatten avskaffas.
 • Sänkt skatt för en miljon personer över 65 år
  Sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17.000 kr per månad. För lägre inkomster är skillnaden borttagen sedan 2018.
 • Skattereduktion för boende i vissa geografiska områden
  Skattesänkning som en del av den gröna skatteväxlingen för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand.

Du kan alltid hitta såväl den senaste som äldre budgetpropositioner i FAR Online.

Budgetpropostition för 2020

För dig som vill veta mer om årets budgetproposition finns en inspelad version av webbinariet Budgetproppen som hölls den 3 oktober som en del i FARs Utbildningspaket Online.
Tecknar du dig nu får du webbinariet kring årets budgetprop på köpet och paketet gäller till och med webbinariet för nästa års budgetprop.

Utbildningspaket Online

Publicerat: 2019-10-07