2019-10-21

Ingen förmånsbeskattning vid gåva av aktier

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked kommit fram till att aktieöverlåtelse inte ska beskattas som tjänst hos mottagare som är verksamma i bolaget.

Förutsättningarna i målet var att holdingbolaget ägdes till 50 % av C och till 50 % av D och dennes barn. Cs barn A var VD i bolaget och Ds barn B var anställd och styrelseledamot. Övriga barn var inte verksamma bolaget. A skulle få aktier av fyra av sina kusiner och B skulle få aktier av sitt syskon. Utöver dessa gåvor skulle C och D skänka aktier till sina respektive barn.

Skatterättsnämnden ansåg att överlåtelserna från syskonen och föräldrarna inte hade samband med mottagarnas arbete i bolaget. Samtliga överlåtelser var nödvändiga för att uppnå den önskade ägarstrukturen och beslut om detta hade tagits gemensamt. Sammantaget ansågs aktieöverlåtelserna vara benefika och därmed skattefria.

Här kan du läsa Skatterättsnämnden förhandsbesked om förmånsbeskattning vid aktiegåva i dess helhet.