2019-11-04

AMN slår ner på felhanterad takeover-fråga

Aktiemarknadsnämnden har på förfrågan från NGM granskat en budpliktssituation i MVV Holding, som är upptaget till handel på Nordic MTF. Nämnden har lämnat allvarlig kritik mot budgivarens beteende.

Aktiemarknadsnämnden har på förfrågan från NGM granskat en budpliktssituation i MVV Holding, som är upptaget till handel på Nordic MTF. Nämnden har lämnat allvarlig kritik mot budgivarens beteende.

Nämnden har inte kunnat slå fast att köparbolaget inträtt i en budpliktssituation då det förelegat olika uppgifter i den frågan. Vad som däremot är klart, och som det ansetts finnas skäl att rikta allvarlig kritik mot bolaget för, är att det i pressmeddelanden m.m. talats om budplikt, konsolidering av det uppköpta bolaget med dess nya moderbolag osv.

Därmed har nämnden kunnat fastställa att budgivaren brutit såväl mot takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som mot emittentregelverket.

Läs Aktiemarknadsnämnden uttalande

Läs Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar