Avancerade idrottskurser ger inte rätt till friskvårdsbidrag

Publicerat
2019-11-05
FAR

Skatterättsnämnden har nyligen gett två förhandsbesked avseende friskvård. SRN har i båda fallen konstaterat att det inte rört sig om skattefri personalvårdsförmån.

Skatterättsnämnden har nyligen gett två förhandsbesked avseende friskvård. SRN har i båda fallen konstaterat att det inte rört sig om skattefri personalvårdsförmån.

Det ena fallet handlade om en kurs i fält- och westernskytte. För den som var medlem i klubben ingick vapen i kostnaden för kursen och det fanns inget krav på vapenlicens för medlemskap. Det andra fallet rörde en fortsättningskurs i hästkörning, där all utrustning, inklusive häst ingick i kostnaden.

SRN konstaterade i båda fallen att även om all utrustning ingår i priset, liknande ett tidigare fall rörande pay and play på golfbana, är det inte nog för att var och en ska kunna anses ha möjlighet att utöva aktiviteten.

SRN anser att en kurs på avancerad nivå där svårighetsgraden ökar, eller en aktivitet som kräver medlemskap i en viss förening, inte är att betrakta som enklare motion som var och en kan utöva. Att all nödvändig utrustning ingår i kostnaden saknar i de fallen betydelse.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked om fält- och westernskytte  och kurs i hästkörning.