2019-11-04

Lagförslag om större Attefallshus

Regeringen föreslår i en proposition att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus som får uppföras utan bygglov i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus ska ökas från 25 till 30 kvm.

Regeringen föreslår i en proposition att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus som får uppföras utan bygglov i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus ska ökas från 25 till 30 kvm. Förslaget motiveras med att man vill öka byggandet av komplementbostadshus och göra det möjligt att uppföra sådana med en högre boendekvalitet.

Ändringen i plan- och bygglagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Prop. 2019/20:31 Större komplementbostadshus