2019-11-21

Momsavdrag för solceller på BRF-tak

En bostadsrättsförening medges momsavdrag för investering i solcellsanläggning monterad på taket på föreningens fastighet.

En bostadsrättsförening hade monterat solcellsanläggningar på taken till byggnaderna. En tredjedel av den producerade elen förbrukades av föreningen, två tredjedelar såldes till elhandelsföretag. Föreningen yrkade avdrag för ingående moms för två tredjedelar av kostnaden.

Skatteverket nekade avdrag med hänvisning till att anläggningen var en del av en privatbostad och därmed omfattades av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Föreningen överklagade beslutet. HFD anförde att det faktum att en solcellsanläggning levererar el till en byggnad med stadigvarande bostad inte i sig medför att anläggningen ska anses vara en integrerad del av stadigvarande bostad där avdragsförbud föreligger. Avdragsrätt föreligger därmed för den del av kostnaden som hänförs till den ekonomiska verksamheten. Med anledning av domen kommer Skatteverket att se över tre ställningstaganden rörande avdragsrätt för ingående moms vid montering av solcellsanläggning.

Här kan du läsa Skatteverkets rättsfallskommentar om avdragsrätt för ingående skatt avseende solcellsanläggning.