2019-12-13

Kryptovalutor och skatt i en blockkedjemiljö

Ylva Rosenkvist, moms- och skattejurist på PEAB har skrivit en artikel om kryptovalutor i en blockkedjemiljö, sett ur ett inkomstskattemässigt och mervärdesskattemässigt perspektiv i senaste numret av SkatteNytt.

Författaren förklarar hur blockkedjor och kryptovalutor fungerar samt går igenom de vanligast förekommande kryprovalutorna och diskuterar vissa frågeställningar. I artikeln redogörs för hur Bitcoin behandlas i svensk rätt ur ett inkomstskatte- och mervärdesskatteperspektiv. Vidare gör författaren en jämförelse av hur kryptovalutor behandlas i andra länder, såsom Tyskland, Storbritannien, USA och Singapore.

Du kan läsa artikeln i dess helhet i senaste numret av SkatteNytt.