2019-12-13

Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser är skattefritt

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser omfattas av undantaget från skatteplikt. Beskedet är även kommenterat av Skatteverket.

Bolaget hade för avsikt att erbjuda sina kunder tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser i mån av plats. För det krävdes ett av tre olika medlemskap. Medlemskap nr 1 och nr 2 gav en specifik person eller en person per medlemskap rätt att nyttja lokalerna 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Medlemskap nr 3 gav kunden rätt att mot betalning nyttja lokalen i ett visst antal timmar per gång.

Utöver tillgång till lokal och arbetsplats gavs kunden även tillgång till kontorstjänster och en ”community manager”. (”Denna person rör sig fritt i lokalen och har till uppgift att aktivt bidra till att medlemmarna introduceras för varandra och påskyndar därmed skapandet av det mervärde som såväl medlemmarna som Bolaget eftersträvar.”)

Frågan var om det ska se som ett eller flera tillhandahållanden av tjänster. Enligt Skatterättsnämnden var det ekonomiska syftet att tillhandahålla flexibla arbetsplatser för medlemmarna, vilket enligt nämnden skulle ses som ett tillhandahållande. Skatterättsnämnden fann att den omständigheten att lokalen delas med andra inte betydde att det inte kunde vara fråga om en skattefri lokaluthyrning med exklusiv nyttjanderätt.

De övriga tjänsterna som medlemmarna erbjöds ansågs vara sådana underordnade tjänster som är nödvändiga för att kunden på bästa sätt ska kunna åtnjuta tjänsten. Medlemskap nr 1 och nr 2 ansågs därför vara sådan uthyrning av lokal som omfattades av undantaget från mervärdesskatt.

Medlemskap nr 3 ansågs inte utgöra en från mervärdesskatt undantagen tjänst, utan en vanlig tjänst enligt huvudregeln.

Skatteverket instämmer i SRNs bedömning, men har överklagat förhandsbeskedet för att få det fastställt av Högsta förvaltningsdomstolen.

Här kan du läsa Skatterättsnämndens besked i dess helhet.

Här kan du läsa Skatteverkets kommentar av beskedet.