2019-12-16

Varning med straffavgift bland FAR-kommenterade RI-avgöranden

FAR:s genomgång av RI:s disciplinärenden från novembermötet är nu färdig och totalt har fem ärenden kommenterats. Bland dessa märks att en revisor har fått varning med straffavgift baserat på för höga väsentlighetstal.

I ett ärende har alltså en revisor både varnats och belagts med straffavgift. FAR konstaterar att RI uttryckligen inte har baserat kritiken direkt på ISA-regler, utan på praxis och tumregler som bland annat finns i IFAC:s Guide för användning av ISA vid revisioner av små och medelstora företag.

Utöver ärendet med varning med straffavgift är det ytterligare fyra ärenden som FAR valt att kommentera. Ett av ärendena berör professionell skepticism, ett handlar om obereondehot och två om bristande kommunikation vid uppdagade brister hos de reviderade företagen.

Alla av FAR kommenterade RI-beslut hittar du här.